By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie Niepodległej

Zapraszamy do zwiedzenia nowej wystawy Muzeum Wsi Radomskiej. Opowiada ona o zaangażowaniu ruchu chłopskiego w kwestię niepodległościową, zaangażowaniem w działalność organizacji i związków politycznych, wojskowych i społecznych, udziałem w walce o kształt granic nowej Polski.

Podczas pikniku rodzinnego “Muzeum dla Niepodległej”, który odbył się 28 kwietnia 2018 nastąpiło otwarcie dwóch wystaw. Odbył się wernisaż wystawy “20 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego” oraz wystawy „By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie Niepodległej”. Wystawa niepodległościowa przygotowana przez Muzeum zaprezentuje szeroki wymiar zagadnień związanych z tematem. Omówione zostały treści związane z ruchem chłopskim, a szczególnie jego stosunkiem do kwestii niepodległościowej, zaangażowaniem w działalność organizacji i związków politycznych, wojskowych i społecznych, udziałem w walce o kształt granic nowej Polski. Przedstawione zostały formy, które kreowały ducha wolnościowego (obchody rocznicowe wydarzeń historycznych, miejsca upamiętnień). Podjęta została także problematyka sytuacji chłopskiej po odzyskaniu niepodległości oraz udział tej warstwy społecznej w życiu politycznym kraju.

Piknik był doskonałą okazją do wypoczynku na świeżym powietrzu, do potańczenia na dechach przy muzyce Kapeli Kwapińskiego, do wzięcia udziału w konkursach rodzinnych oraz warsztatach przygotowanych przez pracowników Muzeum Wsi Radomskiej.

____________

Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.