Kanon wolnych Polaków

Zapraszamy 28 listopada o godz. 19 w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A na prezentację „Kanonu wolnych Polaków”. Będzie to przedstawienie wniosków płynących z warsztatów historycznych opartych na ośmiu tekstach o procesach i bohaterach ostatniego stulecia. Gośćmi specjalnymi będą historycy, m.in. prof. Andrzej Friszke i prof. Andrzej Mencwel.

Rocznica stulecia odzyskania niepodległości skłoniła nas do postawienia pytania: Jakie wydarzenia oraz procesy zachodzące w Polsce w ciągu minionych 100 lat mają największe znaczenie dla naszej współczesności i pomagają mierzyć się z wyzwaniami stojącymi dzisiaj przed naszym narodem i państwem?

Pierwsi na to pytanie spróbowali odpowiedzieć autorzy kwartalnika „Więź” w najnowszym, jesiennym numerze. Tak powstał Kanon wolnych Polaków – osiem tekstów o procesach i bohaterach, które mają być inspiracją do dalszego myślenia na ten temat.

Następny etap to listopadowe warsztaty historyczne, w czasie których uczestnicy – ludzie w różnym wieku i z różnych środowisk – pogłębią refleksję nad kanonem. Owocem pracy warsztatowej będzie zestawienie wydarzeń, procesów i postaci ostatnich 100 lat historii Polski, które mogą nam dzisiaj pomóc, zwłaszcza ludziom młodym urodzonym w wolnym kraju, kształtować nowoczesne postawy patriotyzmu.

Po tych warsztatach chcielibyśmy zaprosić Państwa na prezentację autorskiego projektu Kanonu wolnych Polaków, która odbędzie się 28 listopada o godz. 19 w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A.

Po prezentacji do Kanonu odniosą się i zaproponują własne uzupełnienia historycy, m.in. prof. Andrzej Friszke i prof. Andrzej Mencwel.

Chcielibyśmy aby to spotkanie było inspiracją dla wszystkich Państwa do zastanowienia się nad najnowszą historią Polski. Taka refleksja i rozmowa na ten temat może być ważnym sposobem upamiętnienia tej szczególnej rocznicy.

W imieniu organizatorów zapraszamy 28.11.2018 do Klubu Inteligencji Katolickiej (Freta 20/24A Warszawa). Więcej informacji na stronie www.kik.waw.pl.