Lwowska Chorągiew Harcerstwa Polskiego na Ukrainie zaprasza do wzięcia udziału w Rajdzie „Uśmiech Lwowa – Niepodległa 2018”

Lwowska Chorągiew Harcerstwa Polskiego na Ukrainie zaprasza do wzięcia udziału w Rajdzie „Uśmiech Lwowa – Niepodległa 2018”. Rajd jest tak pomyślany i tak przygotowany, by młody człowiek poznał postacie wielkich Polaków, których losy związały ze Lwowem i ich zasługi w budowaniu podwalin Niepodległej, zrozumiał postawy i poświęcenie swych rówieśników, którzy tak niedawno, bo w 1911 roku, zaczęli życie harcerskie, a w chwili potrzeby Ojczyzny, w roku 1918 chwycili za broń, walczyli i nierzadko oddali swe młode życie za Niepodległą.

Warunki uczestnictwa w Rajdzie „Uśmiech Lwowa – Niepodległa 2018”
1.    Patrol biorący udział w Rajdzie składa się z 5 (pięciu) harcerzy lub harcerek i jednego pełnoletniego instruktora instruktorki. Wiek i stopień uczestników nie jest ograniczony.
2.    Uczestnicy patrolu powinni mieć ważny paszport zagraniczny, do przekroczenia granicy z Ukrainą obywatel Polski nie potrzebuje wizy
3.    Zapewniamy nieodpłatne zakwaterowanie w Stanicy Harcerskiej,  koszty podróży i wyżywienia pokrywają uczestnicy.
4.    Zadania i trasę Rajdu patrole otrzymują po przybyciu do Stanicy Harcerskiej we Lwowie.
5.    Zwycięskie patrole zaproszone będą na uroczyste zakończenie rajdu 24 listopada 2018

Przed wysłaniem formularza sprawdź w kalendarzu datę, która najbardziej pasuje twojemu patrolowi. PO WYSŁANIU FORMULARZA OTRZYMASZ POTWIERDZENIE UDZIAŁU W POSTACI WARUNKÓW I ZASAD UDZIAŁU W RAJDZIE

Gwarantujemy, że sprawy organizacyjne są bardzo proste.
Z chęcią pomożemy Wam w każdej kwestii 😉

Kontakt:
hpnu.office@gmail.coma
+380975804551