Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych ,,A to Polska, właśnie”

17 października na deskach Świdnickiego Ośrodka Kultury odbył się Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych ,,A to Polska, właśnie”. Gospodarzem przeglądu była Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy, która do udziału w prezentacji zaprosiła świdnickie szkoły podstawowe. Celem przeglądu było wspólne celebrowanie 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw twórczych, kreatywnego wyrażania emocji a także rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, wymiana doświadczeń między uczestnikami przeglądu oraz upowszechnianie kultury teatralnej.

Tematyka prezentacji zrozumiana została szeroko, mogła obejmować ważne dla Polski wydarzenia historyczne, naukowe, kulturalne oraz ekonomiczne i gospodarcze, z możliwością wykorzystania wszystkich form teatralnych – inscenizacji, teatru lalek,
pantomimy, kabaretu, teatru ruchu.

Zaproszenie na przegląd przyjęła pani Beata Moskal- Słaniewska – Prezydent Miasta Świdnicy, pani Joanna Trojan – Skała – Kierownik Referatu Kultury, pan Tadeusz Niedzielski – Dyrektor Wydziału Edukacji w Świdnicy. Podczas przeglądu swe aktorskie umiejętności zaprezentowało ponad stu młodych aktorów z siedmiu grup teatralnych. Na scenie zobaczyliśmy przedstawienia,
stworzone według autorskich scenariuszy, których autorami byli opiekunowie poszczególnych zespołów. Ich wykonanie oceniało jury w składzie:
pani Teresa Cora – opiekunka  grupy teatralnej ,,Utworki" działającej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, autorka nagradzanych scenariuszy, polonistka,
pani Małgorzata Braniecka- wieloletnia dyrektorka Świdnickiego Ośrodka Kultury,
pani Justyna Bielecka – polonistka II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

Po dokładnym obejrzeniu wszystkich spektakli jury postanowiło nagrodzić wszystkie zespoły biorące udział w tegorocznym przeglądzie:

 • zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy,
  którego opiekunem jest pani Małgorzata Kowalska za spektaklu ,,Moc Flagi”, za
  wzruszające pokazanie ,,mocy flagi” i sugestywne przedstawienie, że pomimo
  różnic, czujemy się tak samo,
 • grupę teatralną ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy- opiekun pani Anna Zoła, za przedstawienie ,,Wolność”, za symboliczny hołd oddany tym, co za ojczyznę ginęli i wyraźne poczucie dumy i radości z przynależności do wolnej Europy,
 • zespół ze Szkoły Podstawowej nr105 w Świdnicy, którego opiekunkami są panie Agata Żuraw i Halina Leszczyc – Laskowska za spektakl ,,Póki my żyjemy”, za przepiękne kostiumy i plastyczne pokazanie tego, że odwiedzając muzea możemy odczuć przynależność do narodu i zrozumieć kim jesteśmy,
 • grupę teatralną ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy za wieloaspektowość w przedstawianiu historii Polski w spektaklu ,,Kochamy Cię Polsko”, opiekunowie – panie: Joanna Malec i Marta Zborowska – Matusiewicz
 • zespół ze Szkoły Podstawowej nr 4 za niezwykle symboliczne teksty, obrazy i dźwięki ilustrujące trudne karty historii Polski w przedstawieniu ,,Naprawdę warto”, którego opiekunem jest pani Małgorzata Pękała,
 • grupę teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdnicy, przygotowywaną przez panią Małgorzatę Ochenduszko za spektakl ,,Informacje”, ze emocjonalne ujęcie różnorodnych form przekazu miłości ojczyzny,
 • zespól ze Szkoły Podstawowej nr 315 za przedstawienie ,,Polska oczami dziecka”, za symboliczny przekaz, że dla każdego jest miejsce w Polsce, opiekun grupy pani Dagmara Młot.

Sponsorami przeglądu był Urząd Miasta Świdnica oraz Szkoła Podstawowa nr 105. Oprawę artystyczną – instrumentalna, wokalną i recytatorską – stworzyli : Martyna Konarska, Aleksandra Pająk, Amelia Gębala, Patrycja Sobczyńska, Kuba
Bizoń, Maciej Fitrzyk, Kamil Musiał. Opiekunkami prezentacji były panie: Renata Jończyk, Jolanta Gabryliszyn, Barbara Musiej. Techniczną stroną imprezy zajęły się panie : Małgorzata Komorowska, Agata Żuraw, Beata Wilczewska, Grażyna Gałuszka. Koordynatorem przeglądu była pani Małgorzata Komorowska.