“MOJA OJCZYZNA, MOJA DUMA”

Młodzi Gdańszczanie uczą się patriotyzmu. Projekt drugoklasisty „Moja Ojczyzna, Moja Duma” jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 56 w Gdańsku.

We współczesnej szkole rozbudzanie uczuć patriotycznych i kultywowanie tradycji narodowych, rodzinnych wpisane są w treści nauczania również  w klasach młodszych. Na co dzień SP 56 w Gdańsku kształtuje osobowość ucznia i pokazuje wartości istotne w życiu każdego młodego Polaka- patrioty.

Uczniowie i ich rodzice, uczestnicząc w projekcie udadzą się w podróż historyczno -sentymentalną, aby poznać, lepiej przyjrzeć się i rozpropagować dzieje naszej ojczyzny.

Realizując projekt ,,MOJA OJCZYZNA, MOJA DUMA’ uczniowie pracować będą w zespołach. Nauczą się współpracy w grupie rówieśników, a w ich działania włączeni zostaną rodzice, żeby wspólnie umacniać więź ze swoją ,,małą ojczyzną” i Polską.

Projekt realizowany będzie w październiku i listopadzie w roku szkolnym 2018/2019 . Podczas zajęć edukacyjnych w klasach drugich uczniowie gromadzić będą materiały, zdjęcia, pamiątki rodzinne w książeczkach i lapbookach. Powstaną plakaty dokumentujące prace na zajęciach i zostaną wyeksponowane na szkolnych korytarzach, a tworzone wspólnie prezentacje pokażemy rodzicom. W projekcie ujęto działania edukacyjne dostosowane do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych oraz włączono rodziców do działań na terenie szkoły. W ramach realizowanego projektu zaplanowano 5 lekcji muzealnych w Muzeum Narodowym i Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

We wszystkich klasach młodszych planowane jest zorganizowanie Turnieju wiedzy o Polsce, Wieczornicy Niepodległościowej, bloków o tematyce patriotycznej. Odbędzie się również Festiwal Piosenki o Polsce, a w oddziałach przedszkolnych maluchy wykonają wraz z rodzicami flagi i kotyliony. 11 listopada uczniowie i rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły wezmą udział w Paradzie Niepodległości w Gdańsku.

Więcej o tym jak SP 56 w Gdańsku świętuje jubileusz stulecia odzyskania niepodległości znajdziecie TUTAJ.