„Muzycy dla Niepodległej” – walczyli o Polskę w dynamice piano

Nie tylko politycy, nie tylko powstańcy, nie tylko żołnierze. To ludziom kultury w dużej mierze zawdzięczamy utrzymanie naszej narodowej tożsamości. Projekt „Muzycy dla Niepodległej” pokazuje mniej nieznanych bohaterów polskiej drogi do wolności. 

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę jest niepowtarzalną okazją, aby przybliżyć postacie Polaków, którzy doprowadzili do tego ważnego wydarzenia. Głównym celem inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole” jest przybliżenie społeczeństwu sylwetek dwudziestu kilku kompozytorów i muzyków, którzy swoją twórczością, a często także działalnością pozaartystyczną, wspierali narodowe dążenia do odzyskania niepodległości i przyczyniali się do kreowania postaw patriotycznych.

Całość projektu „Muzycy dla Niepodległej” tworzą cztery, wzajemnie uzupełniające się, części:

  • Książka/album zawierająca biogramy wybranych artystów, ze szczególnym uwypukleniem ich działalności patriotycznej i roli jaką odegrali na polskiej drodze do niepodległości. Autorami biogramów są znani muzykolodzy, dziennikarze i historycy sztuki. Część literacką uzupełni ikonografia pokazująca epokę, w której dany artysta działał.
  • Wystawa prezentująca sylwetki bohaterów albumu. Uroczysty wernisaż odbędzie się 15 października 2018 roku w Bibliotece UW przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.  Po ekspozycji głównej, wystawa zostanie udostępniona placówkom kultury i szkołom w całym kraju.
  • Koncert utworów w/w artystów przygotowany przez Instytut Muzyki i Tańca, który odbędzie się 20 października 2018 roku w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie
  • Strona internetowa (muzycydlaniepodleglej.pl), prezentująca sylwetki i muzykę bohaterów projektu i umożliwiająca w przyszłości dołączanie do niej sylwetek kolejnych artystów.

 

Realizatorzy projektu: Fundacja „Rodzice Szkole”,  Archiwum Akt Nowych, Instytut Muzyki i Tańca,  Muzeum Historii Polski. Więcej informacji na stronie www.muzycydlaniepodleglej.pl