Cykl debat telewizyjnych „Współczesna polska tożsamość”

Sto lat pod odzyskaniu niepodległości warto zastanowić się, jak dziś wygląda tożsamość narodowa Polaków, warto porozmawiać o wspólnych dla Polaków wartościach i ideach, przyjrzeć się różnym aspektom współczesnego patriotyzmu. Zapraszamy do obejrzenia cyklu debat telewizyjnych, w których wezmą udział eksperci z różnych dziedzin – historycy, socjologowie, filozofowie, ludzie zaangażowani społecznie, przedstawiciele świata kultury, kościołów oraz mniejszości narodowych.

W ramach cyklu „Współczesna polska tożsamość” odbędą się debaty na temat polskich symboli narodowych, godnego wykorzystania polskiej flagi i godła, ich ochrony, a także o komercjalizacji i popkulturyzacji symboli. Porozmawiamy o kształtowaniu dzisiejszej Polski poprzez zaangażowanie w życie społeczne, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i poczuciu odpowiedzialności za rozwój naszego kraju. Jedna z debat będzie poświęcona patriotyzmowi gospodarczemu i gospodarczym przemianom ostatnich lat. Zastanowimy się również, jaki wpływ na polską tożsamość ma obecność mniejszości narodowych i imigrantów w naszym społeczeństwie. Podsumujemy, czego nauczyła nas historia ostatniego stulecia i jak dziś możemy przekuć tę wiedzę na działania. W debatach spróbujemy odpowiedzieć na pytanie – co dziś dla nas – Polaków jest ważne. Zapraszamy!