Niepodległość harcerstwem znaczona

Od 18 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie można oglądać wystawę przypominającą początki kształtowania się idei harcerskiej na zniewolonych ziemiach polskich, zwieńczonego zjazdem zjednoczeniowym organizacji skautowych w Lublinie w 1918 roku i utworzenia jednego nowego Związku Harcerstwa Polskiego.

Wystawa została przygotowana we współpracy z Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego. Obszerny wybór materiałów, w tym rękopisów, ikonografii, dokumentów z życia społecznego, oryginalnych eksponatów z epoki oraz materiałów audiowizualnych, pozwala zaprezentować historię ZHP i jego miejsca w międzynarodowych strukturach skautowych, a także zaakcentować ważne dokonania jego członków w wyjątkowo trudnych dla Ojczyzny czasach.

Równie istotnym elementem wystawy jest prezentacja udziału lubelskiej młodzieży harcerskiej w dążeniach niepodległościowych. Ekspozycja unaocznia dzieje ZHP na przestrzeni całego stulecia w aspekcie jego ciągłości i nierozerwalności z narodowymi tradycjami, a także w kontekście wielowymiarowej służby harcerek i harcerzy na rzecz bliźnich i Ojczyzny.

Wystawa jest częścią jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego organizowanego przez ZHP, który został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Otwarciu wystawy towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego. Wystawę będzie można oglądać w dniach 18 września – 15 listopada, w godzinach pracy Biblioteki (Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 4).