Obchody stulecia niepodległości w Rybniku

W ramach obchodów 100 – lecia Niepodległości  Muzeum w Rybniku przygotowuje szereg wydarzeń poświęconych zagadnieniu polskiego godła państwowego  –  ORŁA BIAŁEGO.

WYSTAWY:

1) Wystawa czasowa w salach Muzeum w Rybniku, Rynek 18.
Przywrócone życiu. Rezultaty konserwacji chorągwi i sztandarów cechowych ze zbiorów Działu Historii
Rzemiosła Muzeum w Rybniku.

Planowany czas ekspozycji : otwarcie wystawy w salach Muzeum w Rybniku 11 listopada 2018r.
podczas miejskich obchodów rocznicy. Ekspozycja przewidywana jest do końca lutego 2019.
Otwarcie wystawy: 11.11. 2018 r., godzina (orientacyjna) 13.00. Ekspozycja w dniu święta narodowego
będzie czynna do godziny 17.00.

2) Wystawa czasowa plenerowa:
Orzeł Biały na sztandarach w zbiorach Muzeum w Rybniku

Planowany czas ekspozycji: listopad 2018 – wystawa na ul. Sobieskiego na placu przed halo! Rybnik.
Prezentacja wraz z komentarzem zbioru sztandarów w Muzeum w Rybniku, na których widoczna jest
symbolika narodowa. Przewodnim motywem prezentacji jest Orzeł Biały – godło naszego państwa w
różnorodnych wariantach plastycznych.
Forma ekspozycji, popularyzująca zbiory Muzeum w zakresie symboliki państwowej, umożliwi
wielokrotny pokaz i wykorzystanie jej później np. w szkołach czy placówkach kultury.

KONFERENCJA:

Orzeł Biały, ale jaki? Stylistyka godła Polski na przestrzeni wieków

Planowany termin: 1 grudnia 2018 w Sali posiedzeń Rady Miasta, bądź w Muzeum
w Rybniku, Rynek 18 lub na terenie Kampusu (do uzgodnienia).
Konferencja przygotowana we współdziałaniu z Polskim Towarzystwem Heraldycznym.
Do udziału zostali zaproszeni wybitni znawcy przedmiotu reprezentujący środowiska akademickie.
Konferencja, prezentująca wyniki najnowszych badań naukowych z zakresu heraldyki, adresowana jest
do wszystkich zainteresowanych problematyką związaną
z symboliką państwowości polskiej.

Wydarzenia odbywające się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1:

4.11.2018 godz. 17.30
„Polska na głosy pisana” – koncert muzyki polskiej w wykonaniu rybnickich chórów z okazji 100-lecia
niepodległości, w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. H.M.
Góreckiego Kościół pw. Św. Józefa Robotnika w Rybniku.

6.11.2018 godz.13.00
„Nadejdzie pora”- musical dla młodzieży szkół średnich w wykonaniu uczniów
i absolwentów II LO w Rybniku. Muzyka Anna Drewniok (tegoroczna absolwentka II LO), libretto na
podstawie utworów literackich – zespół. Opiekun: Jolanta Palińska. Sala widowiskowa TZR.

9.11.2018 godz.18.00
„Ro(c)k Niepodległości” – V Rybnickie Zaduszki Muzyczne – koncert zespołów
i wykonawców z Rybnika i regionu. Na repertuar złożą się utwory nieżyjących polskich autorów i
kompozytorów ostatniego stulecia we własnych interpretacjach wykonawców koncertu. Sala
widowiskowa TZR.

10.11.2018 godz.17.30
„Biało-czerwona”, wernisaż pokonkursowej wystawy ogólnopolskiego konkursu patchworkowego
połączony z ogłoszeniem wyników. Galeria sztuki TZR.
Działania kulturalne dot. obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu (ul. Mościckiego 3)
Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach organizowany jest projekt: Ogólnopolski Festiwal
„Jesteśmy Wolni” w ramach którego:
– odbędzie się konkurs wokalny o zasięgu powiatowym pt. „O, Ziemio Polska – z pieśnią
i piosenką do Niepodległości”- październik 2018 r.
– utworzona zostanie grupa poszukująca lokalnej historii bądź postaci związanej
z niepodległością – październik 2018 r.
– utworzona zostanie grupa warsztatowa do nauki piosenki niepodległościowej – październik 2018 r.
– przeprowadzony zostanie wykład historyczny- październik 2018 r.
– odbędzie się koncert pt. „Piosenki niepodległe” w wykonaniu artystów Polskiego Teatru Muzycznego
Scena Retro – 21 października 2018 r.
– zorganizowana będzie wystawa fotografii z okresu odzyskania niepodległości – październik 2018 r.