W prostych słowach o wielkim marzeniu

To projekt realizowany od czerwca br. przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Jego siłą jest aktywne zaangażowanie całej społeczności Gminy. W ramach projektu przygotowywane jest widowisko muzyczno – historyczne, piknik oraz koncert. Już dziś zapraszamy 23 września do odwiedzenia Niedrzwicy Dużej.

Głównym celem projektu jest pielęgnowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, a także wzmocnienie społecznej identyfikacji z miejscem zamieszkania i zwiększenie integracji społecznej.

Cele te zostaną  zrealizowane  poprzez lokalne, wspólne świętowanie rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach projektu przygotowywane jest  widowisko muzyczno – historyczne, które zaprezentowane zostanie 23 września na placu za GOKSiR w Niedrzwicy Dużej. Tego dnia odbędzie się piknik historyczny  – prezentacja  profesjonalnych grup rekonstrukcyjnych, w godz. 15.00 – 17.30. Natomiast o godz. 18.00 odbędzie się koncert z udziałem „Niedrzwickich artystów”, przeplatany krótkimi scenkami historycznymi. Podczas koncertu usłyszeć będzie można utwory odwołujące się do ważnych wydarzeń historycznych oraz te opowiadające o codziennym życiu i ludzkich losach w czasie tych historycznych zawirowań.

Odbędą się również wystawy, udostępnione przez lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej:

– „Ojcowie niepodległości” (GOKSiR, 1-30 września)
– „Armia błękitna pod sztandarem biało – czerwonym” (GOKSiR, 2-20  listopada)

Zrealizowany  zostanie również film – sonda społeczna, w której zapytamy mieszkańców gminy o to, co dla ich oznacza dziś niepodległość.

Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy: młodzież, dorośli, seniorzy, którzy aktywnie włączają się  w poszczególne zadania, zwłaszcza w przygotowanie widowiska historyczno – muzycznego (zbieranie materiałów do scenariusza, opracowanie repertuaru, przygotowanie elementów dekoracji itp.). Członkowie lokalnej społeczności  zrzeszeni w Grupie Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Irma” wezmą udział w krótkich inscenizacjach podczas widowiska. „Niedrzwiccy artyści” –  mieszkańcy gminy: urzędnicy, nauczyciele, przedsiębiorcy, emeryci, studenci, którzy amatorsko, aczkolwiek z ogromną pasją zajmują się muzyką – zagrają i wystąpią podczas widowiska. O materiały zdjęciowe z realizowanych zadań zadbają mieszkańcy działający w grupach „LepiejSTUDIO” i „FOTO Niedrzwica”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z lokalnymi organizacjami: Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów „Spokojna Przystań”, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych, Ochotniczą Strażą Pożarną wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z Niedrzwicy Dużej oraz  z Fundacją Ocalić od Zapomnienia.

Ten projekt jest pierwszym przedsięwzięciem realizowanym przez GOKSiR, w którym wykorzystane zostaną jednocześnie najmocniejsze zasoby naszej instytucji i lokalnej społeczności: Grupa Rekonstrukcji Ludności Cywilnej ”Irma”, „Niedrzwicy artyści” oraz „LepiejSTUDIO wraz z grupą „FOTO Niedrzwica”. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.