Walczymy dla Niepodległej – Mila dla Weterana

W nawiązaniu do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległościżołnierze Jednostki Wojskowej FORMOZA we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Rekreacyjno-Sportowym KRS FORMOZA wyszli z inicjatywą włączenia się jednostek wojskowych Wojsk Specjalnych w nurt przedsięwzięć mających na celu uświetnienie tego wydarzenia.

Inicjatywa uczczenia tej znakomitej rocznicy skrystalizowała się w formie spływu kajakowego rzeką Wisłą z Krakowa do Morza Bałtyckiego z zakończeniem w Gdyni.

Służymy Niepodległej” – hasło wszystkich wpisujących się w to przedsięwzięcie wybrzmiało również w naszych szeregach, łącząc zarówno żołnierzy służby czynnej, a także tych, którzy służąc Ojczyźnie poświecili swoje zdrowie, tj. poszkodowanych w służbie w Kraju oraz poza jego granicami. Wspólnie z żołnierzami Wojsk Specjalnych udział wezmą również członkowie Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

Ideą tego przedsięwzięcia jest podkreślenie nie tylko pamięci żołnierzy Wojsk Specjalnych o poszkodowanych i weteranach, ale również umocnienie braterskich więzi pomiędzy ludźmi, których łączy misja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Stąd wzięła się nazwa: “Walczymy dla Niepodległej – Mila dla Weterana“.

Uczestnikom tej akcji przyświeca myśl, która jest już doskonale znana morskim komandosom z FORMOZY: “Nigdy nie zostawiamy swoich“. Ta swego rodzaju jednostronna deklaracja jest jednocześnie zobowiązaniem dla żołnierzy w służbie czynnej do niesienia pomocy i wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Wyprawa kajakowa żołnierzy Wojsk Specjalnych z żołnierzami poszkodowanymi w służbie jest żywym przykładem spójności szlachetnych sentencji i idących za nimi czynów. Uczestnicy: obsady mieszane, tj. żołnierz Wojsk Specjalnych wraz z poszkodowanym w służbie. W sumie 5 obsad, łącznie 10 osób.

Termin spływu: od 20.10.2018 r. do 11.11.2018 r.

Start w Krakowie na 75 km kilometrze rzeki, tj. w rejonie Zamku Królewskiego na Wawelu, poprzedzony złożeniem wiązanki kwiatów na grobie dowódcy Wojsk Specjalnych i patrona Jednostki Wojskowej Formoza, generała Włodzimierza Patasińskiego, zakończenie w Gdyni. Do przepłynięcia około 900 km z czego 859 km rzeką Wisłą do śluzy Przegalina Południowa, a następnie 12 km Martwą Wisłą – Westerplatte – ujście Martwej Wisły. Od ujścia Martwej Wisły do mariny żeglarskiej w Gdyni, 14 km w linii prostej przez Zatokę Gdańską.

    Na trasie spływu znajdują się 4 śluzy, które uczestnicy spływu będą musieli pokonać :

  • Dąbie – Kraków (82 km rzeki);
  • Przewóz – Kraków (94 km rzeki);
  • Włocławek (674 km rzeki );
  • Przegalina Południowa (859 km rzeki).

Ufamy, że idea wspólnego uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości stanie się naszą wspólną sprawą, która połączy wysiłek uczestników z zaangażowaniem osób ją wspierających.

Więcej informacji na naszej stronie i koncie na FB.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania uczestnikom i śledzenia wydarzenia TUTAJ