Warszawskie ślady marszałka Józefa Piłsudskiego – zdobądź Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą

Specjalne wydanie biuletynu BIWAK zostało poświęcone w całości SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOSCI W 1918 ROKU. Na kartach tego pisemka Stołeczny Oddział PTTK przedstawił rocznicowe inicjatywy podejmowane przez jego komórki organizacyjne. Zapraszamy do uczestnictwa w tych wydarzeniach. Jednym z nich jest zdobycie odznaki „WARSZAWSKIE ŚLADY MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Klub Krajoznawczy PTTK „Varsovia”, który zaprosił do współpracy podwarszawską Gminę Michałowice. Do zdobycia w tym roku odznaki zapraszamy wszystkich – małych, dużych, młodych i tych trochę starszych, samotnych wędrowników i rodziny z dziećmi.

Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 10 lat i spełnił warunki określone niniejszym regulaminem. Czas zdobywania odznaki jest dowolny. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych i zbiorowych wędrówek po Warszawie. Zwiedzenie każdego obiektu powinno być udokumentowane odpowiednim wpisem w książeczce turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie prowadzonym dzienniczku (kronice) potwierdzonym przez prowadzącego wycieczkę. W przypadku wycieczek indywidualnych turysta powinien potwierdzić fakt zwiedzenia danego obiektu pieczątką lub w inny sposób np. wykonane zdjęcie, film itp. Wykaz obiektów zawarty jest w załączniku do niniejszego regulaminu. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie minimum 15 miejsc lub obiektów wybranych z załącznika.

Wykaz obiektów i szczegóły zdobycia odznaki znajdują się na stronie www.ktpzg.pttk.pl.