Wystawa “CZAS NA NIEPODLEGŁĄ”

Wystawa opowiada o trudnej drodze wybijania się narodu polskiego na wolność w ciągu ponad 120 lat zaborów. Począwszy od insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku, poprzez okres napoleoński i XIX-wieczne powstania narodowe (listopadowe i styczniowe) oraz ostatni etap drogi do niepodległości, jakim był okres I wojny światowej. Na ekspozycji ukazane zostały poszczególne etapy drogi do niepodległości, a zwłaszcza wyrosła na gruncie tych wydarzeń tradycja, obecna w malarstwie, grafice, utrwalona w modelarstwie – swoistych pomnikach osób i wydarzeń i nawiązującej do nich biżuterii patriotycznej. Na wystawie jest eksponowana broń, wyposażenie i umundurowanie żołnierzy oraz odznaki wojskowe. Wymienione kategorie zabytków obudowane są o treść historyczną, szczególnie w odniesieniu do okresu 1914-1918, którą stanowią fotografie, dokumenty, ulotki, plakaty, prasa.

Termin: 21 kwietnia – 8 lipca 2018
Organizator: Muzeum Lubelskie w Lublinie Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin Patronat honorowy: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin Mecenas wystawy: Lublin Airport
Sponsor: PKO Bank Polski
Partnerzy wystawy: GALA Dom i Wnętrza, ZTM w Lublinie, MPK Lublin, muzeumlubelskie.pl