Zapraszamy do Skawiny na 100-lecie Niepodległości

Koncerty i spektakle, happeningi i konkursy, wystawy i wernisaże, zabawy dla dzieci oraz wydarzenia sportowe, a wszystko to w ramach radosnego świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wydarzenia o charakterze miejskim i tym bardziej lokalnym, tak by każdy znalazł coś interesującego. W organizację roku jubileuszu włączyło się szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszej gminy. Poniżej prezentujemy ofertę wydarzeń, które wpisały się w katalog miejskich obchodów. Będzie się działo w Skawinie!

 

 • Rocznica Urodzin Gen. Józefa Hallera

W ramach wydarzenia odbędzie się m.in. sesja popularno-naukowa oraz odsłonięcie popiersia gen. Józefa Hallera.

Kto: Towarzystwo Pamięci Gen. J. Hallera i Hallerczyków
Termin: 5 sierpnia 2018 r.
Miejsce: Jurczyce

 • III Skawińskie Spotkania z Historią

Konferencja naukowa oraz rekonstrukcja historyczna ukazująca bój oddziałów II Korpusu Wojska Polskiego na wschodzie, w tym Bitwę pod Kaniowem pod dowództwem gen. J. Hallera.

Kto: Galicyjskie Towarzystwo Historyczne
Termin: 14 i 15 sierpnia 2018 r.
Miejsce: Radziszów (konferencja naukowa),  Park Miejski w Skawinie

 • Wyjazd do Sulejówka

Organizacja 4-dniowego wyjazdu do Sulejówka – miejsca związanego z historią życia marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kto: Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie
Termin: 21-24 sierpnia 2018 r.
Miejsce: Warszawa – Sulejówek

 • „Śladami Polaków walczących o niepodległość”

Wycieczka do Wilna „Śladami Polaków walczących o niepodległość” uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie

Kto: UKS „Jedynka” oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie
Termin: 5-7 września 2018 r.
Miejsce: Wilno

 • Międzypokoleniowy Bieg III edycja

100 rocznica odzyskania niepodległości – Międzypokoleniowy Bieg III Edycja.

Kto: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI w.
Termin: wrzesień 2018 r.
Miejsce: Jaśkowice

 • Gra terenowa dla uczniów„Skarb Józefa Piłsudskiego”

Kto: Muzeum Regionalne w Skawinie
Termin: wrzesień 2018 r.
Miejsce: Park Miejski w Skawinie

 • Lekcja historii z Kingą Hałacińską

Organizacja lekcji historii dla uczniów z Kingą Hałacińską.

Kto: Muzeum Regionalne w Skawinie
Termin: wrzesień 2018 r.
Miejsce: Warszawa – Sulejówek, miejsca upamiętniające odzyskanie niepodległości w Warszawie

 • Europejskie Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla Wszystkich”

Kilkudniowy projekt obchodów złożony z wystawy okolicznościowej, koncertów – „Historia Polski opowiedziana piosenką”, spotkań i warsztatów tematycznych.

Kto: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
Termin: 8-16 września 2018 r.
Miejsce: Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, Pałacyk „Sokół”

 • Radziszów dla Niepodległej
  Wernisaż wystawy fotograficznej oraz koncert pieśni patriotycznej

Wernisaż wystawy fotograficznej „Pomniki Wielkiej Wojny w Galicji Zachodniej” oraz Koncert pieśni patriotycznych „Niepodlegli, Niezłomni” – koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Kto: Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”
Termin: 9 września 2018 r. (wystawa czynna do 30 września 2018 r.)
Miejsce: Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie

 • Plakat na okoliczność 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych (nauczanie początkowe) „Jaki znak Twój? – ORZEŁ BIAŁY”.

Kto: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
Termin: 10 września – 8 listopada 2018 r.
Miejsce: Skawina

 • Pokonaj FOCHA w białym i czerwonym

VI edycja zawodów sportowych.

Kto: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Klub Sportowy Optima
Termin: 23 września 2018 r.
Miejsce:  strefa przemysłowa na terenie Kopanki

 • 100-lecie odzyskania niepodległości. Koncert pieśni patriotycznej

Organizacja Koncertu Pieśni Patriotycznych oraz wystawy historycznej.

Kto: Prawicowy Blok Samorządowy
Termin: 30 września 2018 r.
Miejsce: Pałacyk „Sokół”, Park Miejski w Skawinie

 • Gminny konkurs patriotyczny

Gminny konkurs patriotyczny w 3 kategoriach: recytatorski: poezji patriotycznej wiedzy pt. „Jak rodziła się niepodległa 1914-1921”, plastyczny – KOMIKS pt. „Oni tworzyli niepodległą”

Kto: Szkoła Podstawowa nr 6 oraz UKS „Jedynka”
Termin: październik 2018 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie

 • 100×100 na 100 – impreza sportowa

Organizacja biegu 100 metrów x 100 startów na 100 lat. Celem jest przebiegnięcie 10 000 metrów przez 100 osobową reprezentację szkół podstawowych z terenu Gminy w Skawina.

Kto: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
Termin: 11 października 2018 r.
Miejsce:  stadion miejski lub w przypadku złych warunków atmosferycznych hala widowiskowo-sportowa w Skawinie

 • Radziszów dla Niepodległej

Odsłonięcie tablicy poświęconej parafianom parafii Radziszów poległym podczas pierwszej wojny światowej oraz w walce o niepodległość (1914-1920)

Kto: Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”
Termin: 28 października 2018 r.
Miejsce: Radziszów

 • Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

Kto: Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach
Termin: listopad 2018 r.
Miejsce: hala widowiskowo-sportowa w Skawinie

 • Widowisko historyczno-muzyczne „Skawińska droga do niepodległości”

Kto: Muzeum Regionalne w Skawinie oraz Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie
Termin: 3 listopada 2018 r.
Miejsce: Pałacyk „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie

Organizacja wernisażu konkursu artystycznego pt.: „Barwy Niepodległości”

Organizacja wernisażu konkursu artystycznego pt.: „Barwy Niepodległości” – wystawa pokonkursowa.

Kto: Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy
Termin: 6 listopada 2018 r.
Miejsce: Pałacyk „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie

 • Happaning patriotyczny

Happaning patriotyczny połączony z widowiskiem historyczno-muzyczno-tanecznym oraz warsztatami plastycznymi pt. „Nasza Niepodległa”

Kto: Szkoła Podstawowa nr 6 oraz UKS „Jedynka”
Termin: 8 listopada 2018 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie

 • Skawińska lekcja historii „Drogi do niepodległej”

Organizacja spotkania edukacyjnego.

Kto: Muzeum Regionalne w Skawinie oraz SP2 w Skawinie
Termin: 9 listopada 2018 r.
Miejsce: Pałacyk „Sokół”

 • Wielopokoleniowa uroczystość złożenia wiązanki kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniającą wymarsz skawińskich Sokołów do Legionów

Kto: Muzeum Regionalne w Skawinie
Termin: 9 listopada 2018 r.
Miejsce: Pałacyk „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie

 • Złożenie kwiatów pod Dębami Pamięci w Krzęcinie

Złożenie kwiatów pod Dębami, historia 100-lecia odzyskania niepodległości, śpiewanie pieśni patriotycznych.

Kto: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie
Termin: 9 listopada 2018 r.
Miejsce:  ZSP w Krzęcinie

 • Teatrzyk dla dzieci „Kto Ty jesteś? Polak mały”

Organizacja przedstawienia/teatrzyku dla dzieci „Kto Ty jesteś? POLAK mały” na okoliczność rocznicy odzyskania niepodległości.

Kto: Stowarzyszenie „Dzieci są Ważne”
Termin: 10 listopada 2018 r.
Miejsce: Pałacyk „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie

 • „Narodowy Bieg Stulecia” – V Górski Bieg Niepodległości

Kto: UKS Jedynka Skawina
Termin: 11 listopada 2018 r.
Miejsce: Skawina – Mogilany

 • Uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

Kto: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
Termin: 11 listopada 2018 r.
Miejsce: Skawina, ulice miasta, hala widowiskowo-sportowa w Skawinie

 • 100 rocznica odzyskania Niepodległości. Świętujemy w Sołectwie Jaśkowice

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach zorganizują przedstawienie związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości. Uczestnicy wspólnie zaśpiewają piosenki patriotyczne.

Kto: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI w.
Termin: listopad 2018 r.
Miejsce: Dom Ludowy w Jaśkowicach